HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS

10-03-2020

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS:


ATLETISMO
 Entrenadores Francisca Rubio - Barbara Madariaga - Rocío Gorigoitia - Guillermo Jiménez - Marcelo Gajardo - Felipe Yost - Sebastián Melo
Día Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 
INICIACIÓN 1° Y 2° Básico         15:30 -16:45  
INICIACIÓN 3° Y 4° Básico 16:15 - 17:30       15:30 -16:45  
INICIACIÓN 5° Y 6° Básico   16:15 - 17:30   16:15 - 17:30    
INICIACIÓN 7° Y IV° Medio 16:15 - 17:30          
SELECCIÓN 6° - IV° Medio 16:15 - 18:00 16:15 - 18:00   16:15 - 18:00 15:30 -16:45  
SELECCIÓN Vallas (Invitación)           9:30 - 11:30
             

BASQUETBOL
 Entrenadora Julia Acevedo
Día Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 
INICIACIÓN 3° Y 4° Básico         15:30 -16:45  
CAT. MINI 5°- 6° - 7° Básico 16:15 a 18:00    14:00 a 15:20      
CAT INFANTI Y SELESCCIÓN 8° -IV°   16:15 a 18:00    16:15 a 18:00     
             

VOLEIBOL
 Entrenadores Mariana O´Ryan - Simona Rozic - Jaime Domínguez
Día Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 
INICIACIÓN 3° Básico         15:30 -16:45  
INICIACIÓN 4° y 5° Básico   16:15-17:30        
INICIACIÓN 6° y 7° Básico   16:15-17:30        
PRESELECCIÓN 6° Básico   16:15-17:30   16:15-17:30    
PRESELECCIÓN 4° y 5° Básico   16:15-17:30   16:15-17:30    
SELECCIÓN 4° y 5° Básico 16:15-17:30     16:15-17:30    
SELECCIÓN 5° y 6° Básico       16:15-17:30 15:30-16:45  
SELECCIÓN 6° y 7° Básico   16:15-17:30     15:30-16:45  
SELECCIÓN CAT INF 7º- IºE.M 16:15-18:00   14:00-16:00      
SELECCIÓN CAT SUP IIº-IVºE.M  16:15-18:00   14:00-16:00      
SELECCIÓN INF Y  SC         15:30-16:45  
             

GIMNASIA
 Entrenadores Tamara Herrera - Paola Cordero
Día Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 
INICIACIÓN 1°- 6° Básico            9:30 a 11:00 
NIVEL  C-D -E - SE  16:15 a 18:00                                                       16:15 a 18:00             16:15 a 18:00      
Nivel A-B      14:00 a 15:20     15:30 a 16:45