IV medio - Plan de aprendizaje a distancia

24-10-2020

26 al 30 de octubre:
                                                                  
      

Nuevo a partir del 26 oct:

IVº A 

IVº B

IVº C

 

Enviar sus consultas respecto de Drive, Classroom, Meet, descarga de archivos, entre otras: